O mnie

foto_magdalena_lipiak

Jestem psychologiem, doradcą zawodowym, licencjonowanym trenerem programu „Spadochron”, trenerem rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown,  pracującym aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się także pomoc w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej nie tylko młodzieży, ale także dorosłych chcących zmienić coś w swoim życiu. Korzystam wtedy ze swoich kompetencji doradcy zawodowego i coacha oświatowego.

Kiedy trzeba jestem terapeutą i próbuję pomóc innym w poprawie ich komfortu życia, rozwiązywaniu trudności, zmianie perspektywy spostrzegania swojej osoby w relacjach z innymi.

Zawodowo…
W 1991 skończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia, specjalność psychologia wychowawcza. Niedługo później rozpoczęłam pracę w zawodzie. Do tej pory pracowałam  m.in. w:

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach,
2. Miejskim Przedszkolu nr 88 i nr 2 w Katowicach,
3. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 22,
4. Policealnej Szkole detektywów i ochroniarzy Ochicara w Katowicach, oraz w
5. Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, gdzie pracowałam do sierpnia 2015  jako nauczyciel-konsultant, kierownik pracowni pomocy psychologicznej (strona Ośrodka – www.metis.pl).

Ukończyłam m.in.:
– całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoteraputy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzone przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie
– 4-letnie szkolenie z podstaw psychoterapii,
– studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
– studia podyplomowe z coachingu,
– certyfikowany kurs trenera rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown,
– certyfikowany kurs trenera programu „Spadochron”,
– kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,
– kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą.

oraz szkolenia:
– specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii, psychologii rozwojowej, neurodydaktyki,
– z zakresu andragogiki – nauczanie dorosłych,
– ewaluacji projektów unijnych,
– z zakresu pisania wniosków dofinansowywanych z funduszy unijnych.

Jestem także nauczycielem dyplomowanym, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ekspertem (nieaktywnym już) ds. oceny wniosków dofinansowywanych przez Unię Europejską.