Przyszłościowe wybory maturzystów

Rozpoczął się gorący okres dla maturzystów i ich rodziców. Pośrednio także dla uczelni wyższych i szkół policealnych, które rozpoczęły już akcje reklamującą. Jak co roku pojawia się wśród najbardziej zainteresowanych pytanie o to jakie kierunki studiów gwarantują zatrudnienie w przyszłości. Nadal, bowiem jesteśmy przywiązani do myślenia, które cechuje spostrzeganie ścisłego związku pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów a pewnością zatrudnienia. Niestety sytuacja z roku na rok ulega zmianie i tego typu myślenie jest coraz bardziej złudne.

Rynek lokalny, krajowy, globalny rządzą się prawami popytu i podaży i w zależności od rejonu zapotrzebowanie na konkretne zawody różni się znacznie. Zgodnie jednak z prognozami naukowców i specjalistów z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, działającego w ramach Rządowego Centrum Studiów Strategicznych do najbardziej przyszłościowych kierunków na świecie należą:

Informatyka rozszerzona także o telekomunikację, technologie informacyjne oraz Internet. W tej grupie na pewno na szczególna uwagę zasługują administratorzy sieci, programiści odpowiedzialni za komputeryzację procesów produkcyjnych, serwisanci, graficy komputerowi, pracownicy zajmujący się ochrona danych, sieci i baz informacji.

Ochrona środowiska. Pomimo kilkuletniego już zainteresowania tym kierunkiem nadal jest on w czołówce zawodów przyszłości. W dużej mierze wiąże się to z degradacją środowiska, narastającą ilością odpadów oraz nadmierną wręcz rabunkową eksploatacją zasobów naturalnych. Na tle tej sytuacji ważne będą wszelkie zawody związane z produkcją urządzeń służących zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń, oczyszczalni itp. Malejące tereny zielone, zasoby fauny i flory wymuszają także kształcenie różnego rodzaju strażników przyrody. Dużą przyszłość przed sobą mają także zawody związane z poszukiwaniem i eksploatacją zastępczych źródeł energii.

Elektroniczna bankowość i handel to następna grupa kierunków, które będą procentowały łatwiejszym zaistnieniem na rynku pracy. Wszelkiego rodzaju doradcy finansowi, inwestycyjni, ubezpieczeniowi, także pracownicy centrów obsługi klienta, elektronicznych centrów zarządzania, osoby zajmujące się sprzedażą produktów przez Internet będą miały, co robić.

Obsługa procesów integracji regionalnej. Specjaliści, których największym atutem będzie wiedza na temat funkcjonowania samorządów w połączeniu z wiedzą z zakresu prawa administracyjnego także unijnego będą potrzebni po ty, by procesy globalizacji mogły przebiegać sprawniej.

Ochrona zdrowia. W związku z obserwowanym z jednej strony starzeniem się społeczeństwa, a z drugiej dużym postępem w obszarze nowych technik diagnostycznych, zachowawczych operacyjnych, potrzebni będą lekarze geriatrzy, alergolodzy, transpalntolodzy, genetycy. Dużą przyszłość wiąże się też z biotechnologią i jej zastosowaniem.

Kultura, przemysł rozrywkowy oraz informacja. Zwiększająca się ilość osób dysponujących wolnym czasem powoduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Od Internetu, gier, interaktywnego uczenia się przez całe życie, poprzez ekstremalne pod względem miejsca i sposobu spędzania wolnego czasu wyjazdy rekreacyjne, aż do poszerzonej oferty „tradycyjnych” form takich jak kino, teatr, telewizja. Będą mieli, co robić kreatywni kulturoznawcy, menadżerowie kultury, radiowcy, redaktorzy, artyści, pomysłodawcy ciekawych i nietuzinkowych programów telewizji interaktywnej, teleturniejów, reality-show.

Edukacja. Znajdą zatrudnienie nauczyciele oraz osoby prezentujące inne zawody, które będą związane z opracowywaniem materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w, e-learningu czyli nauczaniu na odległość, nauczaniu także ludzi dorosłych, społeczeństwa opartego na wiedzy, uczącego się przez całe życie. Psycholodzy, doradcy zawodowi, życiowi, terapeuci, trenerzy i szkoleniowcy to także grupa poszukiwanych specjalistów.

Pozyskiwanie źródeł energii oraz logistyka. Kurczenie się zasobów naturalnych, w tym szczególnie złóż węgla będzie wymagało poszukiwania nowych źródeł energetycznych. Bezpiecznych, ekologicznych i odnawialnych. W związku z globalizacją, zmianą form zatrudnienia także dużą mobilnością, nie tylko pracowników, ale także firm, poszukiwani będą logistycy, odpowiedzialni za sprawne planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu surowców oraz ludzi.

Podane branże najbardziej pożądanych grup zawodowych, nie wykluczają oczywiście znalezienia pracy w innych obszarach. Zdaniem specjalistów z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, działającego w ramach Rządowego Centrum Studiów Strategicznych to one do 2010 r. będą dominującymi. Pomimo tego nadal nie zabraknie pracy dla elastycznych, mobilnych, umiejących się przystosować do zmian dobrych fachowców w innych branżach.

Dokonując wyboru pamiętajmy by wziąć pod uwagę: swoje realne zainteresowania i predyspozycje, zapotrzebowanie na rynku oraz możliwości realizacji obranych celów życiowych i zawodowych. Powodzenia.

Magdalena Lipiak

nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach