Kompetencje społeczne nauczycieli

Praca podyplomowa – Ocena własna kompetencji społecznych nauczycieli, jako element procesu coachingowego.

Promotor: dr Bogumiła Barańska

Autor pracy: Magdalena Lipiak