Typ Pewny siebie – Gwiazda

Typ Pewny siebie. Gwiazda.

Wielu nauczycieli zapytanych czy wolałoby w klasie mieć ucznia wycofanego, wrażliwego czy pewnego siebie zdecydowanie mówi, że tego ostatniego. Skąd takie decyzje i wybór? Wydawałoby się, że uczeń Pewny siebie może być źródłem wielu konfliktów czy porażek dydaktycznych, między innymi ze względu na swoją wysoką samoświadomość, wiarę w siebie i typ pewności siebie, który czasami może być odbierany przez innych jako zarozumiałość. Może być także z tego powodu spostrzegany lub odbierany jako „trudny” uczeń ze względu na niezależność, która zdarza się, że towarzyszy pewności siebie. Przebywając z nim poznajemy go znacznie lepiej i wtedy spostrzegamy, że jest to człowiek wierzący w swoje zdolności i talenty, mający wnikliwą świadomość własnych myśli, doznań i stanu ducha. Jest optymistycznie nastawiony do świata, co przejawia się w każdym obszarze jego funkcjonowania. Potrafi optymizmem zarazić innych, którzy znajdują się w jego otoczeniu lub z nim pracują. To, co nadaje sens jego życiu to myślenie „muszę być najlepszy”.

Często w realizacji zadań jest sprzymierzeńcem nauczyciela, jeśli jest przekonany do zasadności tego, co nauczyciel proponuje jemu lub jego klasie. W porównaniu z innymi tryska niesamowitą energią, która jest ukierunkowana na konkretny cel. Gwiazda wie, czego chce od życia i najczęściej osiąga to. Dla tego celu jest w stanie ciężko i długo pracować, znosić przeciwności losu i napotykane trudności. Sukces przychodzi mu z łatwością. To do niego często odnosi się powiedzenie „urodzony w czepku”. Raczej nie ma dla niego rzeczy niemożliwych do zrobienia, jeśli tylko zależy to od niego czy jego umiejętności organizacyjnych, a nie jest związane z czynnikami zewnętrznymi, na które nie ma wpływu. Podejmuje się zadania i doprowadza je do końca. Osoby patrzące z boku na poczynania Pewnego siebie niejednokrotnie z podziwem zastanawiają się „jak on to robi, że wszystko mu się udaje?” Nie jest to jednak sprawa szczęścia, ale przede wszystkim jego talentów i organizacji oraz przekonania, że jest dobry w tym, co robi.

Dobrze współpracuje z innymi, szczególnie wtedy, gdy jest liderem. Autentyczny i utalentowany potrafi zlecać pracę innym nie przywiązując wagi do formalnej hierarchii. Dzięki dużej energii i aktywności spostrzegany przez innych jako jednostka popularna i atrakcyjna. Zdarza się, że jest duszą towarzystwa. Jest w stanie wiele zrobić, by utrzymać podziw i uwielbienie innych. Jak każda Gwiazda potrzebuje podziwu i oklasków widowni. Stąd gorzej funkcjonuje, jeśli ta potrzeba nie jest zaspokojona w takim stopniu, w jakim jest mu to potrzebne. Typ Pewny siebie lubi się identyfikować z osobami, które mają władzę lub zajmują wysokie stanowiska. Potocznie można by powiedzieć, że Gwiazda grzeje się wtedy w słońcu i cieple władzy, autorytetów, przywilejów i wzajemnych kontaktów innych wpływowych ludzi lub ich towarzyszy. Do ludzi „władzy” odnosi się z respektem, podziwiając ich zdolności w kreowaniu siebie oraz traktując ich jako źródło wiedzy jak osiągnąć podobny cel – być u władzy lub na szczycie. Pomocne w osiąganiu celu są duże umiejętności rozpoznawania układów i zawiązywania sojuszy, jakie ten typ posiada. Umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z zaobserwowanych układów pozwala mu planować i opracowywać strategie osiągania kolejnych celów, gdzie inni są dla niego środkiem do ich osiągania.

Słabą stroną Gwiazdy może być empatia. Zdarza się, że nie potrafi być wrażliwa na innych. Brak umiejętności empatycznych jest widoczny w zachowaniu poprzez to sposób w jaki mówi, zachowuje się, czuje, wreszcie ocenia. Nie widzi też potrzeby zmiany swojego punktu widzenia, jeśli jest przekonany do swoich racji. Takie podejście może być przyczyną sytuacji konfliktowych między Pewnym siebie a innymi, szczególnie, jeśli nie znajdzie się nikt, kto będzie potrafił doprowadzić do kompromisu między zwaśnionymi stronami. Jeśli zostanie w jakikolwiek sposób zraniony, bardzo dobrze potrafi ukrywać zewnętrzny i wewnętrzny ból, demonstruje wtedy głównie radość.

Praca wychowawcza z Gwiazdą powinna być nastawiona na doskonalenie umiejętności odbierania krytyki, z której przyjęciem ma problem. Drugim obszarem pracy powinno być ćwiczenie bardziej obiektywnej oceny oraz polepszanie relacji z innymi. Ważne także by pamiętać, aby w trakcie konfliktu z Gwiazdą skupiać się na własnych uczuciach i wiedzy, powstrzymując się od ocen, nie okazując mu głębokiego uwielbienia, ale zainteresowanie jego osobą.

Magdalena Lipiak
nauczyciel-konsultant, ROME Metis w Katowicach

Materiał zamieszczony na stronie www.metis.pl

Opracowane na podstawie:

Oldham J., Moris L., Twój psychologiczny autoportret, Warszawa 1997

R.J. Gerrig i P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN,