Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.