Komponenty międzykulturowej inteligencji emocjonalnej.