Komponenty międzykulturowej inteligencji emocjonalnej 2.