Materiały

Zapraszam wszystkich chętnych, zainteresowanych zagadnieniami psychologii i wychowania do skorzystania z materiałów szkoleniowych, które zamieszczam poniżej. Pochodzą one z różnych lat, mają formę artykułów, map mentalnych, prezentacji lub webquestów. Są efektem mojej pracy zawodowej i dodatkowej działalności w ramach stowarzyszeń i fundacji, a były kierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców. Niektóre z nich, jak webquesty, są efektem wspólnej pracy zespołu, którego jestem członkiem. Jeśli w jakikolwiek sposób będą komuś pomocne, to zapraszam do pobierania lub polecania stony.