Zasady korzystania z pomocy psychologicznej

  1. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji (od 1 do kilku spotkań), na których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii, omawiamy oczekiwania i zasady pracy, ustalamy cel oraz szacujemy czas pracy terapeutycznej.
  2. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na 2 tygodnie.
  3. Czas konsultacji/sesji terapeutycznej indywidualnej wynosi 50 min.
  4. Czas jednego spotkania w ramach poradnictwa zawodowego i diagnozy predyspozycji zawodowych uzależnione jest od zastosowanego narzędzia i wynosi od 60 minut do 2 godzin.
  5. Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 90 zł.  Koszt konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego uzależniony jest od zastosowanego narzędzia i wersji testu (edukacyjna czy zawodowa). Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
  6. W przypadku spóźnienia, płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
  7. Terapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu i ulepszaniu jego pracy z klientami.
  8. Terapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez klienta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia klienta lub innych osób.
  9. W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą) terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia.