Pomoc psychologiczna i terapia

Konsultacje psychologiczne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania klienta lub jego rodziny to jednorazowa forma spotkania, po której przedstawiam swoją opinię i wraz            z klientem rozważam możliwe dalsze kroki postępowania.

Spotkania o charakterze terapeutycznym prowadzę głównie (choć nie tylko) metodami wykorzystywanymi w podejściu systemowym. Pierwsze spotkanie ma najczęściej formę konsultacji, na której zapoznaję się z sytuacją klienta lub rodziny, następnie wspólnie uzgadniamy cel i kierunek dalszej pracy. Określam przybliżony czas trwania terapii i przedstawiam go klientowi.

Poradnictwo zawodowe i diagnozę predyspozycji zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzę w oparciu o narzędzia stosowane w poradnictwie psychologicznym i doradztwie zawodowym. Zwykle pełna diagnoza predyspozycji zawodowych to 3 spotkania, choć może się zdarzyć, że czas ten będzie się różnił w zależności od potrzeb klienta.

Dla kogo?

Pomoc oferuję, osobom potrzebującym wsparcia niezależnie od tego, czy jest to chwilowy kryzys, przedłużająca się sytuacja trudna, problemy wychowawcze dzieci czy wręcz odwrotnie -moment szczególnie rozwojowy w karierze czy życiu prywatnym. Jeśli uznasz, że potrzebujesz pomocy, by lepiej się rozwijać i radzić sobie z trudnościami, zapraszam.

Zapraszam szczególnie osoby, które:

• poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych,

• pragną efektywnie rozwiązywać konflikty,

• chcą budować trwałe poczucie własnej wartości,

• dążą do poprawy relacji z innymi ludźmi,

• utraciły kogoś bliskiego,

• doświadczają trudności i problemów w pracy, szkole, środowisku,

• chcą odnaleźć własne odpowiedzi na trudne pytania.

 

Forma spotkań

Możliwe są spotkania w następujących formułach (do ustalenia wspólnie z terapeutą):

  • spotkania konsultacyjne (pojedyncza porada)
  • terapia nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu – krótkoterminowa (kilka – kilkanaście spotkań)
  • terapia nastawiona na głębokie poznanie siebie i ogólny rozwój osobisty – długoterminowa (w cyklach kilkumiesięcznych)
  • w przypadku poradnictwa część spotkań może polegać na przesłaniu poleceń emailem i wykonaniu przez klienta zadań domowych.

Spotkania zazwyczaj odbywają się raz na dwa tygodnie, choć istnieje możliwość dostosowania częstotliwości spotkań do potrzeb klienta. Jedno spotkanie trwa 50 min.

Miejsce.

Spotkania odbywają się w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego 38a. Wszystkie wizyty muszą być umówione wcześniej.